Telefon 12 292 40 17

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Generalne wykonawstwo


Firma Kraksprzęt sp. z o.o. sp.k. świadczy usługi polegające na kompleksowym wykonaniu robót związanych z:

  • przebudową, rozbudową układów drogowych wraz z istniejącą infrastrukturą, uzbrojeniem terenu, wykonaniem tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu
  • przygotowaniem terenu pod inwestycję, wykonanie wszelkiego rodzaju robót ziemnych z uwzględnieniem zagospodarowania mas ziemnych powstałych przy tych robotach
  • wykonaniem uzbrojenia terenu w sieci
  • wykonaniem prac fundamentowych pod projektowane obiekty
  • wznoszeniem budynków
  • zagospodarowaniem terenu

Prace te wykonujemy w pełnej koordynacji z Zamawiającym jak i naszymi kooperantami aby umożliwić jak najbardziej sprawne i bezproblemowe przeprowadzenie procesu inwestycji.

 

koparko-ladowarka

 

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

 

W.SŁAWKA-PUSZKARSKA

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY WALEREGO SŁAWKA I ULICY PRUSZKARSKIEJ W KRAKOWIE

Kraksprzęt jako generalny wykonawca inwestycji wspomagany przez podwykonawców wykonał rozbudowę ulic Puszkarskiej i Walerego Sławka w Krakowie. Rozbudową objęto odcinek ul. Walerego Sławka o długości ok. 300m i odcinek ul. Puszkarskiej o długości ok. 100m. W zakres inwestycji wchodziły następujące elementy: układ drogowy wraz z chodnikami i ścieżką rowerową, przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, przebudowa i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego, przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa sieci teletechnicznej.

Realizacja dla Olczyk Sp. z o.o. Lokum 13 Sp. K. Termin realizacji: II-VIII.2021 

RONDO

ROZBUDOWA UL. LASÓWKA OD SKRZYŻOWANIA Z UL. MYŚLIWSKĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. PRZEWÓZ ORAZ ROZBUDOWA SKRZYŻOWAŃ Z UL. MYŚLIWSKĄ I PRZEWÓZ

Zadaniem firmy Kraksprzęt jako generalnego wykonawca była rozbudowa ul. Lasówka wraz z rozbudową skrzyżowań z ul. Myśliwską i Przewóz (w tym przebudowa skrzyżowania ul. Rzebika i Przewóz na skrzyżowanie typu małe rondo). Inwestycja była wykonywana etapami.

W pierwszym etapie rozbudowany został fragment ul. Przewóz od skrzyżowania z ul. Rzebika do budynku Budostal 8. W drugim etapie przebudowano skrzyżowanie ul. Przewóz i Rzebika na skrzyżowanie typu małe rondo. Ostatni etap inwestycji to rozbudowa ul. Lasówka od budynku Budostal 8 do skrzyżowania z ul. Myśliwską oraz rozbudowa skrzyżowania z ul. Myśliwską. W zakresie całości inwestycji była: rozbudowa jezdni i chodników, zjazdów, budowa parkingów, obiektów małej architektury (stojaki rowerowe), przebudowa i budowa sieci odwodnienia ulicznego, oświetlenia ulicznego, przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, przebudowa kanalizacji teletechnicznej, budowa kanału technologicznego, przebudowa sieci gazowej, przebudowa i budowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci c.o.

Etap 1: Realizacja dla Instal Kraków S.A, termin realizacji VIII.2019 – III.2020

Etap 2: Realizacja dla Madro Kraków Sp. z o.o., termin realizacji: I-VII.2022

Etap 3: Realizacja dla Spravia Sp. z o.o., termin realizacji V.2023-I.2024